Ψηφιακή Εξυπηρέτηση

Βήματα για την υποβολή αιτημάτων στην Ψηφιακή Εξυπηρέτηση:

  1. Επισκέπτεστε τον σύνδεσμο που οδηγεί στην Ψηφιακή Εξυπηρέτηση (βλ. παρακάτω).
  2. Επιλέγετε τον Φορέα για τον οποίο θέλετε να υποβάλετε αίτημα.
  3. Επιλέγετε την θεματική ενότητα του Φορέα, το θέμα και το υποθέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε να εξυπηρετηθείτε.
  4. Μόλις επιλέξετε και το υποθέμα, θα δείτε στο κάτω μέρος της σελίδας το κουμπί που λέει «Σύνδεση».
  5. Μόλις το πατήσετε, σας οδηγεί στην σελίδα σύνδεσης με τους προσωπικούς σας κωδικούς taxis.
  6. Αφού συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς taxis, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα βασικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας. Προσοχή: πρέπει να συμπληρώσετε και τηλέφωνο επικοινωνίας.
  7. Στο πεδίο «Ερώτηση / Αίτημα» περιγράφετε αναλυτικά το θέμα σας έχοντας την δυνατότητα να επισυνάψετε και το ανάλογο αρχείο σας και στην συνέχεια πατάτε το κουμπί «Υποβολή».

Είσοδος στην Ψηφιακή Εξυπηρέτηση