Ψηφιακή Εξυπηρέτηση

Πραγματοποιούμε τεχνικές αναβαθμίσεις και προσωρινά δεν θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία για την υποβολή ψηφιακών αιτημάτων. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή αίτημα, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 1555.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε (αναφέροντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας) με το:

info@1555.gov.gr