Παραγωγική λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 από 29/07/2021 έως 25/07/2022

Παραγωγική λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 για όλους τους Εποπτευόμενους Φορείς / Υπηρεσίες από 29/07/2021 έως 25/07/2022


(TP/Mediatel/e-Value)


0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:58
Αναμονή (μέσος όρος) σε λεπτά
0
:13
Διάρκεια κλήσης (μέσος όρος) σε λεπτά

(Cosmote e-Value)


0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:24
Αναμονή (μέσος όρος) σε λεπτά
0
:17
Διάρκεια κλήσης (μέσος όρος) σε λεπτά

(Mediatel)


0
Συνολικές Κλησεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:32
Αναμονή (μέσος όρος) σε λεπτά
0
:33
Διάρκεια κλήσης (μέσος όρος) σε λεπτά

Κοινωνική Αλληλεγγύη (Cosmote e-Value)


0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:32
Αναμονή (μέσος όρος) σε λεπτά
0
:33
Διάρκεια κλήσης (μέσος όρος) σε λεπτά

(Cosmote e-Value)


0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
Αναμονή (μέσος όρος) σε λεπτά
0
:44
Διάρκεια κλήσης (μέσος όρος) σε λεπτά

(Cosmote e-Value)


0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
Αναμονή (μέσος όρος) σε λεπτά
0
Διάρκεια κλήσης (μέσος όρος) σε λεπτά

(Καταγγελίες)


0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
Αναμονή (μέσος όρος) σε λεπτά
0
Διάρκεια κλήσης (μέσος όρος) σε λεπτά

(Cosmote e-Value)


0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:42
Αναμονή (μέσος όρος) σε λεπτά
0
Διάρκεια κλήσης (μέσος όρος) σε λεπτά

Προσωπικός Βοηθός


0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις

Γραμμή SOS 15900


0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις

Συνολική λειτουργεία του τηλεφωνικού κέντρου 1555


0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:00
Αναμονή (μέσος όρος) σε λεπτά
0
:00
Διάρκεια κλήσης (μέσος όρος) σε λεπτά

Ανάλυση αιτημάτων τηλεφωνικού κέντρου 1555 από 29/07/2021 έως 25/07/2022


Αιτήματα ΕΦΚΑ


0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

Αιτήματα ΔΥΠΑ


0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

Αιτήματα ΟΠΕΚΑ


0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

Αιτήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης


0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

Αιτήματα ΣΕΠΕ


0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

Αιτήματα Εργασιακών Σχέσεων


0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

Αιτήματα Ισότητας Φύλλων


0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

Αιτήματα ΤΕΚΑ


0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

Αιτήματα ΜΤΠΥ


0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

Συνολικά αιτήματα τηλεφωνικού κέντρου 1555


0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

Ανάλυση ψηφιακών αιτημάτων 1555.gov.gr από 29/07/2021 έως 25/07/2022


Ψηφιακά αιτήματα ΕΦΚΑ


0
Συνολικά ψηφιακά αιτήματα
0
Επιλυμένα ψηφιακά αιτήματα
0
Εκκρεμή ψηφιακά αιτήματα

Ψηφιακά αιτήματα ΔΥΠΑ


0
Συνολικά ψηφιακά αιτήματα
0
Επιλυμένα ψηφιακά αιτήματα
0
Εκκρεμή ψηφιακά αιτήματα

Ψηφιακά αιτήματα ΟΠΕΚΑ


0
Συνολικά ψηφιακά αιτήματα
0
Επιλυμένα ψηφιακά αιτήματα
0
Εκκρεμή ψηφιακά αιτήματα

Ψηφιακά αιτήματα Κοινωνική Αλληλεγγύης


0
Συνολικά ψηφιακά αιτήματα
0
Επιλυμένα ψηφιακά αιτήματα
0
Εκκρεμή ψηφιακά αιτήματα

Ψηφιακά αιτήματα Ισότητας των Φύλλων


0
Συνολικά ψηφιακά αιτήματα
0
Επιλυμένα ψηφιακά αιτήματα
0
Εκκρεμή ψηφιακά αιτήματα

Ψηφιακά αιτήματα ΣΕΠΕ


0
Συνολικά ψηφιακά αιτήματα
0
Επιλυμένα ψηφιακά αιτήματα
0
Εκκρεμή ψηφιακά αιτήματα

Ψηφιακά αιτήματα Εργασιακών Σχέσεων


0
Συνολικά ψηφιακά αιτήματα
0
Επιλυμένα ψηφιακά αιτήματα
0
Εκκρεμή ψηφιακά αιτήματα

Συνολικά ψηφιακά αιτήματα 1555.gov.gr


0
Συνολικά ψηφιακά αιτήματα
0
Επιλυμένα ψηφιακά αιτήματα
0
Εκκρεμή ψηφιακά αιτήματα

Συχνότερα Ερωτήματα – Αιτήματα ανά Φορέα