Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας 1555

Παραγωγική λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 από 29/07/2021 έως 31/04/2024

0
:13
Εισερχόμενες Κλήσεις
0
:13
λεπτά διάρκεια κλήσης (μέσος όρος)
0
:58
Απαντημένες Κλήσεις
0
:58
δευτερόλεπτα αναμονής (μέσος όρος)
0
Ποσοστό Εξυπηρέτησης (%)
0
Αναπάντητες κλήσεις

Παραγωγική λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 για όλους τους Εποπτευόμενους Φορείς / Υπηρεσίες από 29/07/2021 έως 31/04/20240
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:58
δευτερόλεπτα αναμονής (μέσος όρος)
0
:13
λεπτά διάρκεια κλήσης (μέσος όρος)

0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:24
δευτερόλεπτα αναμονής (μέσος όρος)
0
:17
λεπτά διάρκεια κλήσης (μέσος όρος)

0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:24
δευτερόλεπτα αναμονής (μέσος όρος)
0
:17
λεπτά διάρκεια κλήσης (μέσος όρος)

0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:24
δευτερόλεπτα αναμονής (μέσος όρος)
0
:17
λεπτά διάρκεια κλήσης (μέσος όρος)

0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:24
δευτερόλεπτα αναμονής (μέσος όρος)
0
:17
λεπτά διάρκεια κλήσης (μέσος όρος)

0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:24
δευτερόλεπτα αναμονής (μέσος όρος)
0
:17
λεπτά διάρκεια κλήσης (μέσος όρος)

0
Συνολικές κλήσεις
0
Απαντημένες κλήσεις
0
Αναπάντητες κλήσεις
0
%
Ποσοστό απαντημένων κλήσεων (%)
0
:24
δευτερόλεπτα αναμονής (μέσος όρος)
0
:17
λεπτά διάρκεια κλήσης (μέσος όρος)
0
Συνολικές κλήσεις
0
Συνολικές κλήσεις
0
Συνολικές κλήσεις

Ανάλυση αιτημάτων τηλεφωνικού κέντρου 1555 από 29/07/2021 έως 31/04/2024


0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

Ανάλυση ψηφιακών αιτημάτων 1555.gov.gr από 29/07/2021 έως 31/04/2024

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

0
Συνολικά αιτήματα
0
Επιλυμένα αιτήματα
0
Εκκρεμή αιτήματα

Συχνότερα Ερωτήματα – Αιτήματα ανά Φορέα